Ondanks dat de op deze website getoonde informatie door Sensualdreams.nl met zorg wordt samengesteld, kunnen wij voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. Sensualdreams.nl verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Sensualdreams.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Sensualdreams.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Sensualdreams.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Sensualdreams.nl opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Sensualdreams.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sensualdreams.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 
Sensualdreams

P. de Swartstraat 20
1333 NH, Almere
Nederland


Tel: 036 5490741
Tel: 06 24249086